Nie troskajcie się, nie dajcie ogarnąć zwątpieniu, bo będzie z wami Jego łaska, ona was ustrzeże. Maria Magdalena

Wzór na pojemność buforową roztworu

Wzór na pojemność buforową roztworu ma postać:

\(\beta=\cfrac{dc}{dpH}\)

gdzie:

\(\beta\) - pojemność buforowa roztworu,

\(c\) - stężenie wprowadzonej substancji,

\(pH\) - ujemny logarytm dziesiętny aktywności jonów hydroniowych.