Duch jest na zawsze w stanie łaski. Twoją rzeczywistością jest tylko duch. Dlatego jesteś na zawsze w stanie łaski. Kurs Cudów

Prawo Hooke'a - wzór

Wzór na prawo Hooke'a ma postać:

\(F=-fq\)

gdzie:

\(F\) - siła wychylająca atomy ze stanu równowagi \([N]\),

\(q\) - wychylenie atomów \([m]\),

\(f\) - współczynnik proporcjonalności, zwany stałą siłową \([\frac{N}{m}]\).