Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to oznacza tylko tyle, że koncentrujesz się na tym, czego nie masz. W przeciwnym razie musiałbyś doświadczać błogostanu. Anthony de Mello

Wzór na promień jądra atomu

Wzór na promień jądra atomu ma postać:

\(r=r_0A^{\frac{1}{3}}\)

gdzie:

\(r\) - promień jądra atomu\([m]\),

\(A\) - liczba masowa \([-]\),

\(r_0= 1,2\cdot 10^{-15} [m]\).