Pragnienie zjednoczenia się z drugim człowiekiem jest najpotężniejszym dążeniem ludzi. Erich Fromm

Wzór na równanie Van Deemtera

Równanie przedstawiające zależność wysokości półki teoretycznej od średniej liniowej prędkości przepływu fazy ruchomej przez kolumnę, które ma postać:

\(H=A+\dfrac{B}{\bar{u}}+C_s\bar{u}+C_m\bar{u}+C_{sm}\bar{u}\)

gdzie:

\(H\) - wysokość półki teoretycznej \([cm]\),

\(\bar{u}\) - średnia liniowa prędkość przepływu fazy ruchomej przez kolumnę \([\frac{cm}{s}]\),

\(A\) - dyfuzja wirowa \([\frac{1}{cm^2\cdot s}]\),

\(B\) - dyfuzja podłużna w fazie ruchomej \([\frac{cm^2}{s}]\),

\(C_s\) - opór przenoszenia masy związany z fazą stacjonarną,

\(C_m\) - parametr związany z nierównomiernym przesuwaniem się sorbatu wzdłuż kolumny,

\(C_{sm}\) - parametr wpływający na wysokość półki teoretycznej.

W przypadku chromatografii gazowej wielkości \(C_m\) i \(C_{sm}\) można zaniedbać, gdyż są nieznaczące. Powyższe równanie można uprościć do postaci:

\(H=A+\frac{B}{\bar{u}}+C_s\bar{u}\)