Nie troskajcie się, nie dajcie ogarnąć zwątpieniu, bo będzie z wami Jego łaska, ona was ustrzeże. Maria Magdalena

Wzory na stałą naczynka konduktometrycznego

Wzory na stałą naczynka konduktometrycznego mają postać:

\(k=R\kappa\)

gdzie:

\(k\) - stała naczynka konduktometrycznego \([\cfrac{1}{cm}]\),

\(R\) - opór przewodnika \([\omega]\),

\(\kappa\) - przewodność właściwa \([\cfrac{S}{cm}]\).


lub 

\(k=\cfrac{l}{A}\)

gdzie:

\(k\) - stała naczynka konduktometrycznego \([\cfrac{1}{cm}]\),

\(l\) - długość słupka elektrolitu \([cm]\),

\(A\) - przekrój słupka elektrolitu \([cm^2]\).