W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla Ciebie świat nie jest już taki sam, jak był do tej pory. Jiddu Krishnamurti

Wzór na stopień krystalizacji

Wzór na stopień krystalizacji ma postać:

\(X_c=\dfrac{\Delta H}{\Delta H_c}\)

gdzie:

\(X_c\) - stopień krystalizacji \([-]\),

\(\Delta H\) -wyznaczona entalpia topnienia badanej próbki polimeru \([\frac{kJ}{mol}]\),

\(\Delta H_c\) - entalpia topnienia całkowicie krystalicznego polimeru \([\frac{kJ}{mol}]\).