Kochać i być kochanym bez warunków – to dla mnie najwyższy cel. Anthony Quinn

Wzór na stopień przereagowania

Wzór na stopień przereagowania ma postać:

\(P=\cfrac{N_0-N}{N_0}\)

gdzie:

\(P\) - stopień przereagowania,

\(N_0\) - początkowa liczba cząsteczek w układzie,

\(N\) - liczba cząsteczek w układzie w chwili odpowiadającej stopniowi przereagowania.