"Esencją jest czynna miłość Boga." Śri Ramakryszna