W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla Ciebie świat nie jest już taki sam, jak był do tej pory. Jiddu Krishnamurti

Warunek Bohra dla częstotliwości promieniowania \(v\)

Warunek Bohra dla częstotliwości promieniowania \(v\) wyrażony wzorem ma postać:

\(E_{II} - E_I = h \nu \)

Wyjaśnienie symboli:

\(E_{II}\) - energia stanu początkowego (przed emisją lub absorpcją promieniowania) \([J = 0,62415 \cdot 10^{-19} eV]\)

\(E_I\) - energia stanu końcowego (po absorpcji lub emisji) \([J = 0,62415 \cdot 10^{-19} eV]\)

\(\nu \) - częstotliwość graniczna \([Hz = \dfrac{1}{s}]\)

\(h\) - stala Plancka,  \(h =6,626196 \cdot 10^{-34} \: J \cdot s\)


Jednostki:

\(Hz\) - herc

\(J\) - dżul

\(s\) - sekunda


Wzór na energię potencjalną elektronu

Wzór na energię kinetyczną elektronu

Wzór na energię całkowitą elektronu (na n-tej orbicie Bohra)

Wzór na orbitalny moment pędu

Wzór na promień n-tej orbity Bohra

Wzór na prędkość elektronu na n-tej orbicie Bohra

Równanie orbity Bohra