Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na wskaźnik niestabilności koloidalnej

Wzór na wskaźnik niestabilności koloidalnej ma postać:

\(I_c=\cfrac{m_a+m_{zn}}{m_{Ar}+m_{ż}}\)

gdzie:

\(I_c\) - wskaźnik niestabilności koloidalnej \([-]\),

\(m_a\) - zawartość asfaltenów \([g]\),

\(m_{zn}\) - zawartość związków nasyconych \([g]\),

\(m_{Ar}\) - zawartość aromatów \([g]\),

\(m_{ż}\) - zawartość żywic \([g]\).