Nie troskajcie się, nie dajcie ogarnąć zwątpieniu, bo będzie z wami Jego łaska, ona was ustrzeże. Maria Magdalena

Wzór na współczynnik selektywności

Wzór na współczynnik selektywności ma postać:

\(\alpha =\cfrac{t_{R_{B}}-t_M}{t_{R_{A}}-t_M}=\cfrac{k_B}{k_A}\)

gdzie:

\(\alpha\) - współczynnik selektywności,

\(t_{R_{A}}\), \(t_{R_{B}}\) - czasy retencji substancji A i B,

\(k_A\), \(k_B\) - współczynniki retencji substancji A i B.