Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Wzór na wysokość równoważną półce teoretycznej (WRTP)

Wzór na wysokość równoważną półce teoretycznej (WRTP) ma postać:

\(H=\cfrac{L}{N}\)

gdzie:

\(H\) - wysokość równoważna półce teoretycznej (WRPT),

\(L\) - długość kolumny,

\(N\) - liczba hipotetycznych półek teoretycznych.