Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Wzór na zmianę entropii

Wzór na zmianę entropii dla procesu odwracalnego, w stałej temperaturze ma postać:

\(\Delta S=\cfrac{q_{odwracalne}}{T}\)

gdzie:

\(\Delta S\) - zmiana entropii \([\frac{J}{K}]\),

\(q_{odwracalne}\) - ciepło wymieniane z otoczeniem (dla procesu odwracalnego) \([J]\),

\(T\) - temperatura procesu \([K]\).