Nie chcę zguby twego dziecka" Rozmowa Abrahama (Syn) z Głosem (Duch) Boga (Ojciec).

Wzór na zmianę temperatury wrzenia

Wzór na zmianę temperatury wrzenia ma postać:

\(\Delta T_w=K_w\cdot m\)

gdzie:

\(\Delta T_w\) - zmiana temperatury wrzenia \([K]\),

\(K_w\) - molowe podwyższenie temperatury wrzenia - stała ebulioskopowa \([\frac{K\cdot kg}{mol}]\),

\(m\) - molarność roztworu \([\frac{mol}{kg}]\).