Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na wskaźnik cenowej elastyczności podaży pracy

Wzór na wskaźnik cenowej elastyczności pracy ma postać:

 \(E = \dfrac{\Delta Gp}{Gp} : (-\dfrac{\Delta Pl}{Pl})\)

Wyjaśnienie symboli:

\(E\) - wskaźnik cenowej elastyczności podaży pracy

\(Gp\) - liczba godzin przepracowanych w tygodniu

\(Pl\) - płace za liczbę godzin 

\(\Delta \) - zmiana w danym okresie