Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić :) To, co nierzeczywiste, nie istnieje :) Na tym polega pokój Boży :) Kurs Cudów

Wzór na wskaźnik cenowej elastyczności podaży pracy

Wzór na wskaźnik cenowej elastyczności pracy ma postać:

 \(E = \dfrac{\Delta Gp}{Gp} : (-\dfrac{\Delta Pl}{Pl})\)

Wyjaśnienie symboli:

\(E\) - wskaźnik cenowej elastyczności podaży pracy

\(Gp\) - liczba godzin przepracowanych w tygodniu

\(Pl\) - płace za liczbę godzin 

\(\Delta \) - zmiana w danym okresie