W każdym kryzysie ukryta jest szansa. Eckhart Tolle

Wzór na oscylator Williamsa %R


Wzór na oscylator Williamsa %R ma postać:

\(\%R = \dfrac{H_n - C}{H_n - L_n} \cdot 100\%\)


Wyjaśnienie symboli:

\(\%R\) - oscylator Williamsa

\(H_n\) - maksimum z n sesji

\(L_n\) - minimum z n sesji

\(C\) - ostatnia cena zamknięcia