Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Równanie wymiany towarowej

Równanie wymiany towarowej ma postać:

\(M \: \cdot \: V_m = P \: \cdot \: Y\)

Objaśnienie symboli:

\(M\) - ilość pieniądza w obiegu w ujęciu nominalnym

\(V_m\) - szybkość obiegu pieniądza, oznaczając ilość transakcji towarowych obsługiwanych przez jednostkę pieniądza, w jakimś okresie

\(P\) - poziom cen towarów

\(Y\) - realny dochód narodowy, określający rozmiar dokonywanych transakcji towarowych