Kochać i być kochanym bez warunków – to dla mnie najwyższy cel. Anthony Quinn

Wzór na wskaźnik ceny do przepływu pieniężnego P/CFWzór na wskaźnik ceny do przepływu pieniężnego P/CF (cash flow, CF) ma postać:

\(P/CF = \dfrac{\text{rynkowa cena akcji}}{\text{cash flow na 1 akcję}}\)


gdzie CF - przepływ pieniężny w uproszczonej wersji = zysk netto + amortyzacja