Nie ma nic bardziej prawdziwie artystycznego niż kochanie ludzi. Vincent Van Gogh

Wzór na wskaźnik ceny do wartości księgowej P/BVWzór na wskaźnik ceny do wartości księgowej  P/BV ma postać:

\(P/BV = \dfrac{\text{rynkowa cena akcji}}{\text{wartość księgowa akcji}}\)


przy czym wartość księgowa spóki = aktywa - zobowiązania - kapitał uprzywilejowany.