Wiele spośród rzeczy, które możesz policzyć, nie liczą się. Wiele z tych, których policzyć nie można, naprawdę się liczą. Albert Einstein

Wzory na wskaźniki stopy dywidendy


Wzór na wskaźnik stopy dywidendy ma postać:

\(\text{Wskaźnik stopy dywidendy} = \dfrac{\text{dywidenda na 1 akcję}}{\text{cena rynkowa 1 akcji}}\cdot 100\%\)


Wzór na wskaźnik stopy wypłat dywidendy ma postać:

\(\text{Wskaźnik stopy wypłat dywidendy} = \dfrac{\text{dywidena na 1 akcję}}{\text{zysk na 1 akcję}} \cdot 100\%\)