Kochać i być kochanym bez warunków – to dla mnie najwyższy cel. Anthony Quinn

Wzory na wskaźniki pokrycia majątku


Wzór na wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym ma postać:

\(\text{Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym} =\)

\(= \dfrac{\text{kapitał własny}}{\text{majątek trwały}}\cdot 100\%\)


Wzór na wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym ma postać:

\(\text{Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym} =\)

\(= \dfrac{\text{kapitał stały}}{\text{majątek trwały}}\cdot 100\%\)


Wzór na wskaźnik pokrycia majątku obrotowego kapitałami krótkoterminowymi ma postać:

\(\text{Wskaźnik pokrycia majątku obr. kapitałami krótkoterminowymi} =\)

\(= \dfrac{\text{kapitał krótkoterminowy}}{\text{majątek obrotowy}}\cdot 100\%\)