Nie ma prawdy bez odwagi wyznawania jej przed ludźmi. Stefan Wyszyński

Wzory na wskaźniki wartości rynkowej przedsiębiorstwa


Wzór na wskaźnik zysku przypadającego na jedną akcję EPS (Earning per Share) ma postać:

\(EPS = \dfrac{\text{zysk netto}}{\text{liczba wyemitowanych akcji}}\) 


Wzór na wskaźnik ceny do zysku na jedną akcję P/E (Price to Earning Ratio) ma postać:

\(P/E = \dfrac{\text{cena rynkowa jednej akcji}}{\text{EPS}}\)


Wzór na wartość rynkową (WR) przedsiębiorstwa ma postać:

\(WR = P/E \cdot \text{zysk netto}\)