Tak naprawdę Boga nie należy szukać poza sobą, bowiem on jest w nas, w naszej dobroci, miłości i poczuciu braterstwa. Edward Abramowski

Wzory na wskaźniki zdolności do obsługi długu przedsiębiorstwa


Wzór na wskaźnik pokrycia obsługi długu I ma postać:

\(\text{Wskaźnik pokrycia obsługi długu I} =\)

\(= \dfrac{\text{zysk przed opodatkowaniem i odsetkami (EBIT)}}{\text{raty kapitałowe + odsetki}}\)

Wzór na wskaźnik pokrycia obsługi długu II ma postać:

\(\text{Wskaźnik pokrycia obsługi długu II} =\)

\(= \dfrac{\text{zysk po opodatkowaniu + odsetki}}{\text{raty kapitałowe + odsetki}}\)

Wzór na wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych ma postać:

\(\text{Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych} =\)

\(= \dfrac{\text{zysk przed opodatkowaniem i odsetkami (EBIT)}}{\text{odsetki}}\)

Wzór na wskaźnik pokrycia zobowiązań z cash flow ma postać:

\(\text{Wskaźnik pokrycia zobowiązań z cach flow} =\)

\(= \dfrac{\text{zysk netto + amortyzacja}}{\text{przeciętny stan zobowiązań}}\)