Nie troskajcie się, nie dajcie ogarnąć zwątpieniu, bo będzie z wami Jego łaska, ona was ustrzeże. Maria Magdalena

Wzór na zamierzone inwestycje

Wzór na zamierzone inwestycje ma postać:

\(I = Y - C\)

Wyjaśnienie symboli:

\(I\) - zamierzone inwestycje

\(Y\) - dochód narodowy w stanie równowagi

\(C\) - zamierzona (planowane) wydatki konsumpcyjne


W sytuacji równowagi planowane inwestycje są równe planowanym oszczęsnościom \(I = S\)