Życie jest wspaniałe, należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary. Alexandre Dumas

Bilans energii podczas kreacji cząstek - wzór

Bilans energii podczas kreacji cząstek wyraża się wzorem:

\(h\nu=E_-+E_+\)

gdzie:

\(h\nu\) - energia fotonu \([eV]\),

\(E_-\) - energia elektronu \([eV]\),

\(E_+\) - energia pozytonu \([eV]\).