Umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski. Maria Skłodowska-Curie

Wzór na energię kinetyczną w ruchu postępowym

Wzór na energię kinetyczną w ruchu postępowym ma postać ma postać:

\(E_k = \frac{m v^2}{2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(E_k\) - energia kinetyczna w ruchu postępowym

\(m\) - masa ciała

\(v\) - prędkość liniowa

 
Wzór na energię kinetyczną w ruchu obrotowym