Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Wzór na energię potencjalną sprężystości

Wzór na energię potencjalną sprężystości ma postać:

\(E_p = \frac{k x^2}{2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(E_p\) - energia sprężystości

\(k\) -  współczynnik sprężystości

\(x\) - odkształcenie (odchylenie od punktu równowagi)


Wzory na energię potencjalną w polu grawitacyjnym

Wzór na energię potencjalną blisko powierzchni Ziemi