Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam :) Mateusz Lewi

Wzory na energię potencjalną w polu grawitacyjnym

Wzór na energię potencjalną w polu grawitacyjnym ma postać:

\(E_p = - \frac{GMm}{r}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(E_p\) - energia potencja w polu grawitacyjnym

\(G\) - stała grawitacji

\(M\) - masa będąca źródłem pola

\(m\) - masa ciała

\(r\) - odległość środków ciężkości ciał


Wzór na energię potencjalną sprężystości

Wzór na energię potencjalną blisko powierzchni Ziemi