Darząc uśmiechem uszczęśliwiasz serce. Uśmiech bogaci obdarzonego nie zubożając dającego. Wincenty Faber

Mnożenie wektorów przez liczbęAby pomnożyć wektor przez skalar (czyli liczbę), trzeba wszystkie miary wektora pomnożyć przez tą liczbę.

 Niech dany będzie wektor \(\overrightarrow{A} = (a_1,a_2,a_3)\) oraz liczba k, aby wykonać mnożenie trzeba zastosować wzór:


Wzór na mnożenie wektora przez liczbę


\(\overrightarrow{A}\cdot k=(k\cdot a_1\: ,\: k\cdot a_2\:, \:k\cdot a_3)\)

 

Przykład:

Dany jest wektor \(\overrightarrow{T} =(3,-2)\). Wykonać mnożenie wektora T z liczbą 5.

\(5\cdot \overrightarrow{T} =5\cdot (3,-2)=(15,-10)\)