"Miłość, która mnie uszczęśliwia to taka, którą mogę dzielić z tobą." Don Miguel Ruiz

Wzór na natężenie prądu elektrycznego


Wzór na natężenie prądu elektrycznego ma postać:

\(I = \frac{q}{t}   [A]\)

Wyjaśnienie symboli:

\(I\) - natężenie prądu \([\dfrac{C}{s} = A]\)

\(q\) - przepływający ładunek \([C]\)

\(t\) - czas przepływu ładunku \([s]\)

 

Jednostki:

\(A\) - amper

\(C\) - kulomb

\(s\) - sekunda

 

Wzór na napięcie prądu elektrycznego