Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na pojemność kondensatora

Wzór na pojemność kondensatora ma postać:

\(C = \dfrac{q}{U}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(C\) - pojemność kondensatora \([\dfrac{C}{V} = F]\)

\(q\) - ilość zgromadzonego ładunku elektrycznego \([C]\)

\(U\) - napięcie \([V]\)


Jednostki:

\(F\) - farad

\(C\) - kulomb

\(V\) - wolt