Miłość jest skrzydłem, które Ten dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego. Michał Anioł Buonarroti

Wzór na poziom mocy akustycznej

Aby obliczyć tą wartość niezbędne jest obliczenie mocy akustycznej.
Wzór na poziom mocy akustycznej obliczamy ze wzoru:

\(L=10\cdot \log \dfrac{P}{P_0}\)

gdzie:

\(L\) – poziom mocy akustycznej [dB]

\(P\) – moc akustyczna [W]

\(P_0\) – moc akustyczna odniesienia, która wynosi \(P_0= 10^{-12}W\)