Nigdy nie skąp dobroci, choćby to był zwykły uśmiech na twojej twarzy. Mahomet

Prawo Ohma wzór


Natężenie prądu stałego płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia elektrycznego występującego miedzy końcami przewodnika a odwrotnie proporcjonalne do rezystancji.

\(R=\dfrac{U}{I}\)

 

gdzie:

\(I\) – natężenie prądu elektrycznego \([A]\)

\(U\) – napięcie prądu elektrycznego \([V]\)

\(R\) – rezystancja (opór elektryczny) \([ \Omega ]\)