Tak naprawdę Boga nie należy szukać poza sobą, bowiem on jest w nas, w naszej dobroci, miłości i poczuciu braterstwa. Edward Abramowski

Wzór na prędkość średnią w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowy przyspieszonym

Wzór na prędkość średnią w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowy przyspieszonym ma postać:

\(V_{śr} = \dfrac{V_0 + V_k}{2}   [\dfrac{m}{s}]\)

Wyjaśnienie symboli:

\(V_{śr}\) - prędkość średnia ciała \([\dfrac{m}{s}]\)

\(V_0\) - prędkość początkowa ciała \([\dfrac{m}{s}]\)

\(V_k\) - prędkość końcowa ciała \([\dfrac{m}{s}]\)


Jednostki:

\(s\) - sekunda

\(m\) - metr


 
Wzór na drogę w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowy przyspieszonym

Wzór na prędkość liniową w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowy przyspieszonym

Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym przyspieszonym