Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. Marek Aureliusz

Trzecia prędkość kosmiczna

Trzecia prędkość kosmiczna to prędkość pozwalająca opuścić pole grawitacyjne Słońca.

Wartość III energii kosmicznej dla Ziemi wynosi: \(v_{III} = 42,1 \dfrac{km}{s}\)

Wzór na trzecią energię kosmiczną ma postać:

\(v_{III} = \sqrt{\dfrac{2GM}{a}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(v_{III}\) - trzecia prędkość kosmiczna 

\(\left[ \sqrt{\dfrac{\dfrac{N \cdot m^2}{kg^2}\cdot kg}{m}} = \dfrac{N \cdot m^2}{kg \cdot m} = \dfrac{N \cdot m}{kg} = \dfrac{kg \cdot m}{s^2} \cdot \dfrac{m}{kg} = \dfrac{m}{s}\right]\) lub \([\dfrac{km}{s}]\)

\(G\) - stała grawitacji \(G = 6,6732 \cdot 10^{-11} \dfrac{ N \cdot m^2}{kg^2}\)

\(M\) - masa ciała niebieskiego \([kg]\)

\(a\) - promień orbity ciała niebieskiego \([m]\) lub \([km]\)


Pierwsza prędkość kosmiczna

Druga prędkość kosmiczna