Gdzie nie brak chęci, tam sposób zawsze się znajdzie. J.R.R. Tolkien

Wzór na wzmocnienie tranzystora

Wzór na wzmocnienie tranzystora ma postać:

\(\beta=\cfrac{\Delta I_k}{\Delta I_b}\)

gdzie:

\(\beta\) - wzmocnienie tranzystora \([-]\),

\(\Delta I_k\) - przyrost natężenia prądu kolektora \([A]\),

\(\Delta I_b\) - przyrost natężenie prądu bazy \([A]\).