"Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga." Kurs Cudów

Wzór na zasięg rzutu ukośnego

Kąt rzutu \(\alpha\) dowolny

Wzór na zasięg rzutu ukośnego dla \(h_0 = 0\) ma postać:

\(x_{max} = \dfrac{v_0^2}{g} sin 2 \alpha\)

Wyjaśnienie symboli:

\(x_{max}\) - zasięg rzutu ukośnego

\(v_0\) - prędkość początkowa

\(\alpha\) - kąt, jaki pędkość poczatkowa tworzy z poziomem

 

Wzór na wysokość i odległość ciała w danej chwili w rzucie ukośnym

Wzór na maksymalną wysokość ciała w rzucie ukośnym

Wzór na czas trwania lotu ciała w rzucie ukośnym