Nigdy nie skąp dobroci, choćby to był zwykły uśmiech na twojej twarzy. Mahomet

Wzór na bezpośrednie oddziaływanie wiatru na łańcuchy izolatorów

Wzór na bezpośrednie oddziaływanie wiatru na łańcuchy izolatorów ma postać:

\(Q_{wins}=q_nG_qG_{ins}C_{ins}A_{ins}\)

gdzie:

\(Q_{wins}\) - bezpośrednie oddziaływanie wiatru na łańcuchy izolatorów \([N]\),

\(q_n\) - ciśnienie prędkości wiatru na wysokości h nad terenem \([Pa]\),

\(G_q\) - współczynnik działania porywów wiatru \([-]\),

\(G_{ins}\) - współczynnik odpowiedzi na działanie porywów wiatru, przyjmowany w zależności odległości konstrukcji wsporczej \([-]\),

\(C_{ins}\) - współczynnik oporu aerodynamicznego łańcucha izolatorów wynoszące 1,2 \([-]\),

\(A_{ins}\) - pole rzutu poziomego łańcuch izolatorów na płaszczyznę pionową równoległą do osi łańcucha \([m^2]\).