Wszystko jest powiązane ze wszystkim innym. Leonardo da Vinci

Wzór na bezwymiarową zdolność do odkształceń poprzecznych

Wzór na bezwymiarową zdolność do odkształceń poprzecznych ma postać:

\(\varepsilon_u=\cfrac{\varepsilon_o\left[\left(4-3n^2\right)^{0,5}-n\right]^2}{4}\)

gdzie:

\(\varepsilon_u\) - bezwymiarowa zdolność do odkształceń poprzecznych \([-]\),

\(\varepsilon_o\) - graniczne odkształcenie poprzeczne \([-]\),

\(n\) - część plastycznej nośności \([-]\).