Człowiek jest skazany na wolność. Jean-Paul Sartre

Wzór na bezwymiarowy czas przebywania materiału w suszarce

Wzór na bezwymiarowy czas przebywania materiału w suszarce ma postać:

\(\Theta=\cfrac{\tau}{\tau_{śr}}\)

gdzie:

\(\Theta\) - bezwymiarowy czas przebywania materiału w suszarce \([-]\),

\(\tau\) - czas przebywania w aparacie danej cząstki \([s]\),

\(\tau_{śr}\) - średni czas przebywania cząstek materiału w suszarce \([s]\).