Nie ma prawdy bez odwagi wyznawania jej przed ludźmi. Stefan Wyszyński

Wzór na całkowitą ilość ciepła przekazywanego przez szkło okienne

Wzór na całkowitą ilość ciepła przekazywanego przez szkło okienne ma postać:

\(\dot Q=\Theta_dq_dA_s+\Theta_sq_sA_w\)

gdzie:

\(\dot Q\) - całkowita ilość ciepła przekazywanego przez szkło okienne \([W]\),

\(\Theta_d\) - przepuszczalność promieniowania bezpośredniego \([-]\),

\(\Theta_s\) - przepuszczalność promieniowania rozproszonego \([-]\),

\(q_d\) - gęstość strumienia ciepła pochodzącego od bezpośredniego promieniowania \([\cfrac{W}{m^2}]\),

\(q_s\) - gęstość strumienia ciepła pochodzącego od promieniowania rozproszonego \([\cfrac{W}{m^2}]\),

\(A_w\) - całkowite pole powierzchni szyby \([m^2]\),

\(A_s\) - pole powierzchni nasłonecznionej części szyby \([m^2]\).