Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Mateusz Lewi

Wzór na całkowitą prędkość masową w wyniku dyfuzji cząsteczkowej i konwekcyjnego ruchu masy

Wzór na całkowitą prędkość masową w wyniku dyfuzji cząsteczkowej i konwekcyjnego ruchu masy ma postać:

\(w=w_{Di}+w_{ki}\)

gdzie:

\(w\) - całkowita prędkość masowa w wyniku dyfuzji cząsteczkowej i konwekcyjnego ruchu masy \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\),

\(w_{Di}\) - prędkość masowa \(i\)-tego składnika w wyniku dyfuzji molekularnej \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\),

\(w_{ki}\) - prędkość masowa \(i\)-tego składnika strumienia konwekcyjnego \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\).