Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę. Pablo Picasso

Wzór na całkowitą wysokość warstwy wypełnienia

Wzór na całkowitą wysokość warstwy wypełnienia  ma postać:

\(h=n_th_e\)

gdzie:

\(h\) - całkowita wysokość warstwy wypełnienia \([m]\),

\(n_t\) - liczba półek teoretycznych \([-]\),

\(h_e\) - wysokość równoważna półce teoretycznej \([m]\).