"Niewinność jest lilią cnót." Franciszek Salezy

Wzór na całkowite natężenie przepływu

Wzór na całkowite natężenie przepływu ma postać:

\(Q_{tot}=Q_{ww}+Q_c+Q_p\)

gdzie:

\(Q_{tot}\) - całkowite natężenie przepływu \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(Q_{ww}\) - natężenie przepływu ścieków \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(Q_c\) - ciągłe natężenie przepływu \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(Q_p\) - natężenie przepływu ścieków z przepompowni \([\cfrac{dm^3}{s}]\).