Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Wszyscy dla Niego żyją. Jan Twardowski

Wzór na całkowity strumień ciepła pochodzący od promieniowania słonecznego

Wzór na całkowity strumień ciepła pochodzący od promieniowania słonecznego ma postać:

\(\dot Q_s=\dot Q_{sw}+\dot Q_{sg}\)

gdzie:

\(\dot Q_s\) - całkowity strumień ciepła pochodzący od promieniowania słonecznego \([W]\),

\(\dot Q_{sw}\) - maksymalny strumień ciepła dostarczany do pomieszczenia przez ściany i ewentualnie stropodach w konkretnym czasie, wynikającym z opóźnienia, gdy strumień ciepła jest największy \([W]\),

\(\dot Q_{sg}\) - średni strumień ciepła przekazywany przez okna w ciągu godzin nasłoneczniania \([W]\).