Nienawiści nie można zniszczyć nienawiścią. Pominie ją tylko miłość. Takie jest odwieczne prawo. Budda

Wzór na cenę kosztorysową

Wzór na cenę kosztorysową  ma postać:

\(C_k=\sum Q\cdot C_j+P_v\)

gdzie:

\(C_k\) - cena kosztorysowa,

\(Q\) - ilość jednostek z przedmiaru lub obmiaru robót,

\(P_v\) - podatek od towarów i usług (VAT),

\(C_j\) - cena jednostkowa robót łącznie z kosztami pośrednimi i zyskiem kalkulacyjnym.