Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Wszyscy dla Niego żyją. Jan Twardowski

Wzór na charakterystyczną wytrzymałość walcową betonu na ściskanie

Wzór na charakterystyczną wytrzymałość walcową betonu na ściskanie ma postać:

\(f_{ck}=f_{cm}-8\)

gdzie:

\(f_{ck}\) - charakterystyczna wytrzymałość walcowa betonu na ściskanie \([Pa]\),

\(f_{cm}\) - wartość średnia wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie \([Pa]\).