Twój charakter nie interesuje mnie ani trochę. Interesuje mnie twoja świadomość. Mahavira

Wzór na charakterystyczną wytrzymałość walcową betonu na ściskanie

Wzór na charakterystyczną wytrzymałość walcową betonu na ściskanie ma postać:

\(f_{ck}=f_{cm}-8\)

gdzie:

\(f_{ck}\) - charakterystyczna wytrzymałość walcowa betonu na ściskanie \([Pa]\),

\(f_{cm}\) - wartość średnia wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie \([Pa]\).