Esencją jest czynna miłość Boga. Śri Ramakryszna

Wzór na charakterystykę cieplną budynku

Wzór na charakterystykę cieplną budynku ma postać:

\(q=\cfrac{1,6}{\sqrt[6]{V}}\)

gdzie:

\(q\) - charakterystyka cieplna budynku \([\cfrac{W}{m^3\cdot K}]\),

\(V\) - kubatura budynku \([m^3]\).