Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Wzór na chwilowy strumień ciepłej wody

Wzór na chwilowy strumień ciepłej wody ma postać:

\(\dot m=0,2\sqrt[2,15]{\sum N}+0,002\sum N\)

gdzie:

\(\dot m\) - chwilowy strumień ciepłej wody \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(\sum N\) - suma równoważników wypływu punktów poboru \([-]\).