Ja też śmieję się, wiedząc, że Ty się śmiejesz – i w ten sposób śmiech nigdy nie znika ze świata. Nikos Kazandzakis

Wzór na ciąg kominowy

Wzór na ciąg kominowy ma postać:

\(p_s=h\cdot g\left(\rho_p-\rho_s\right)\)

gdzie:

\(p_s\) - ciąg kominowy \([Pa]\),

\(h\) - wysokość komina \([m]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(\rho_p\) - gęstość powietrza zewnętrznego \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\rho_s\) - gęstość spalin \([\cfrac{kg}{m^3}]\).